خریداران محصولات آبیاری زیر سطحی واترسوآب برای باغچه های منازل شهری و روستایی می توانند با تکمیل فرم زیر از شرایط ویژه پرداخت اقساطی برخوردار شوند

(پرداخت 39% نقد و مابقی بعد از استفاده محصول و از محل کاهش هزینه های قبض آب)

  • لطفا بدون صفر اول شماره موبایل و با عدد انگلیسی وارد شود