×

آبیاری زیرسطحی با لوله پلیکا درست نیست ❌

watersuab
04 مرداد 1400
آبیای زیرسطحی با لوله پلیکا درست نیست - واترسوآب
3.7/5 - (19 امتیاز)

آبیاری زیرسطحی با لوله پلیکا درست نیست ، چرا ؟

قبل از اختراع دستگاه آبیاری زیرسطحی واترسوآب برخی از باغدارن برای آبیاری زیر سطحی از لوله های پلیکا استفاده میکردن که کار کاملا غلط و کم بازدهی است.

آبیاری زیرسطحی با لوله پلیکا - واترسوآب

درست است آبیاری زیرسطحی با لوله پلیکا کم هزینه تر از روش واترسوآب است اما ولی استفاده از این روش اصلا درست نیست.در این روش چون از قطره چکان هایی که در آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار میگرید استفاده میشود درصد گرفتگی بسیار بالایی دارد و زود به زود نیاز به تعوض دارند که باعث میشود هزینه های نگهداری این روش آبیاری بالا برود.

در این روش به دلیل استفاده از این قطره چکان های به سیستم پر هزینه فیلتراسیون نیاز پیدا خواهید کرد که بسیار هزینه های شما را بالا میبرد در حالی که اگر سیستم فیلتراسیون هم داشته باشید قطره چکان ها به گرفتگی دوچار میشوند.و در این روش ریشه ها به داخل منافض لوله ها روشد کرده و باعث گرفتگی میشوند ولی در دستگاه واترسوآب از مواد نانو تلخ استفاده شده تا ریشه ها به سمت منافض دستگاه روشد نکنند و قابل ذکر است که این ماده هیچ عصری منفی بر روی گیاه ندارد.

و همچنین در این روش شما نیاز به پمپ آب خواهید داشت که باز هم هزینه های اولیه شمارا تا حد زیادی بالا میبرد و صرفه اقتصادی ندارد.

در روش آبیاری زیرسطحی با لوله پلیکا مصرف آب شما نسبت به آبیاری غرق آبی پایین می آید ولی به پای روش واترسوآب نمیرسد و مصرف بیشتری دارد.

اما در روش آبیاری زیر سطحی با دستگاه واترسوآب شما هیچ یک از این مشکلات را نخواهید داشت.و همچنین دستگاه های واترسوآب با 3 سال ضمانت بی قید و شرط به فروش میرسد که ضامن سلامت این دستگاه ها میشود.

مزایا واترسوآب نسبت به سایر سیستم های آبیاری زیرسطحی:

 • قابلیت استفاده درسیستم های تحت فشار و ثقلی (فشارمورد نیاز پشت دستگاه بین 2/0 بار تا 3 بار)

  توضیح : با توجه به عدم استفاده از قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی نیاز به فشار باال

  برای آبیاری با سیستم آبیاری واترسوآب نمی باشد لذا امکان استفاده دستگاه های آبیاری واترسوآب با هر دو مدل
  مخزن آب )ارتفاع مخزن از سطح زمین به اندازیه ای باشد که فشار پشت دورترین دستگاه از مخزن 2 متر
  باشد(و پمپ مهیا می باشد
  نکته: با توجه به عدم نیاز به فشار باال در دستگاه های واترسوآب در صورت استفاده از پمپ بهتر است از پمپ
  فشار پایین استفاده شود تا استعالک پمپ کاهش و قابلیت استفاده از لوالهای ضعیفتر داشته باشد

 • کاهش چشمگیر مصرف برق

  توضیح : به سه دلیلی که در زیر شرح داده شده مصرف برق کاهش می یابد

  1 -با توجه به اینکه دستگاه واترسوآب با تنظیم کننده مکانیکی داخل خود با حدکثر ظرفیت پذیرش خاک در
  طول زمان آبدهی می نماید در نتیجه ساعات آبیاری کمتر از مدل های قطره ای می باشد که به دلیل نداشتن
  چنین تنظیم کننده ای مجبور به استفاده از قطره چکان با دبی کمتر از ظرفیت نهایی پذیرش خاک هستند در
  نتیجه کاهش زمان آبیاری موجب کاهش مصرف انرژی جهت پمپاژ آب می شود
  2 -با توجه به عدم نیاز به فشار باال در سیستم آبیاری واترسوآب می توان از پمپ های با حد کمتر و کم مصرف
  تر استفاده نمود و حتی در برخی موارد نیاز به پمپاژ دوباره آب خروجی از چاه نمی باشد
  3 -در سیستم آبیاری واترسوآب می توان به جای پمپ از منبع آب در ارتفاع مناسب استفاده کرد

 • نصب و جابجایی آسان

 •  قابلیت افزایش عمق بدون تعویض دستگاه

  توضیح : دستگاه آبیاری زیرسطحی واترسوآب می تواند با اضافه یا کم شدن یک رابط دارای طول بلند یا کوتاه

  تری شود

 • قابلیت بازدید کارکرد دستگاه

  توضیح : دستگاه آبیاری زیرسطحی واترسوآب دارای یک نشانگر در باالترین نقطه دستگاه می باشد که از آن

  می توان به کارکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل نمود و نیازی به کندن خاک و مشاهده رطوبت نمیباشد

 • کاهش باالی احتمال گرفتگی

  توضیح : گرفتگی در آبیاری تحت فشار یکی از مشکالت اصلی این روشها می باشد که سیستم آبیاری واترسوآب

  با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی توانسته این مشکل را کامال رفع نماید
  و احتمال گرفتگی را به صفر رساند.

 • عدم نیاز به فیلتراسیون گران قیمت (فیلتراسیونی در حد یک مینی فیلتر توری کافی می باشد)

  توضیح : با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی ، روزنه میکرونی در قطره

  چکانها تبدیل به یک ورودی 4 میلیمتری شده است لذا نیازی به استفاده از فیلتراسیون پرهزینه جهت فیلتراسیون
  ذرات بسیار ریز)کوچکتر از 300 میکرون( در سیستم آبیاری واترسوآب نمی باشد

 • محاسبه و طراحی ساده شبکه آبیاری

  توضیح : با توجه به وجود شیر مکانیکی تنظیم کننده خودکار ، دبی خروجی دستگاه مستقل از مقدار فشار آب

  ورودی دستگاه می باشد و لذا نیازی به تامین فشار معینی در لوله ها نمی باشد در نتیجه طراحی شبکه انتقال
  ساده تر می باشد
  نکته : تنها ایتم مهم در محاسبات حجم آب مصرفی دستگاه می باشد که می بایست تامیین شود.

 • عدم نیاز به اسید شویی ماهانه

  توضیح : با توجه به حذف قطره چکان و استفاده از شیر مکانیکی تنظیم کننده دبی ، روزنه میکرونی در قطره

  چکانها تبدیل به یک ورودی 4 میلیمتری شده است لذا نیاز به اسید شویی نمی باشد

preloader