سیستم آبیاری زیرسطحی مدل ISS

                        محصول فناورانه آبیاری زیرسطحی مدل ISS دارای ثبت اختراع و مزایای منحصر به فرد زیر می باشد:

                                  کاهش 50 درصدی مصرف آب در  آبیاری چمن نسبت به سیستم آبیاری بارانی

کاهش مصرف آب

افزایش محصول

کاهش شوری خاک

کاهش تراکم خاک

عدم گرفتگی

کاهش مصرف انرژی

گارانتی بی قیدوشرط

 

preloader