سیستم آبیاری زیرسطحی مدل MRWS

                       محصول فناورانه آبیاری زیرسطحی مدل MRWS دارای ثبت پتنت امریکا و مزایای منحصر به فرد زیر می باشد:

            1-   عدم گرفتگی تا ذرات معلق در آب با قطر 500 میکرون

         2-   دبی خروجی ثابت در دامنه فشار یکصدم تا 2 بار

         3-   دارای نشانگر عملکرد

                                                                       4-  کاهش مصرف انرژی
آبیاری زیر سطحی واترسوآب

کاهش مصرف آب

کاهش تراکم خاک

افزایش محصول

کاهش شوری خاک

گارانتی بی قیدوشرط

کاهش مصرف انرژی

عدم گرفتگی

محصول واترسوآب مدل :
preloader