0

سبد خرید شما خالی است

×

دستگاه آبیاری زیر سطحی فوق مدل MRWS15 نادم دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان و درختچه ها می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

واترسوآب آبیاری زیرسطحی
آبیاری زیر سطحی واترسوآب

دستگاه آبیاری زیرسطحی فوق مدل MRWS-20 نام دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

دستگاه آبیاری زیرسطحی فوق مدل MRWS-25 نام دارد. شرکت ایرانی «واترسوآب» (WaterSuAb) تولید کننده این محصول می باشد. این محصول مناسب برای آبیاری درختان می باشد. با توجه به وجود شیر مکانیکی و تنظیم کننده خودکار ، محصول فوق می تواند در سیستم های آبیاری ثقلی و تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه آبیاری زیر سطحی واترسوآب دارای فیلتر نانو محافظ ریشه می باشد که از ورود ریشه به دستگاه جلوگیری می نماید.دستگاه فوق فاقد قطره چکان بوده که احتمال گرفتگی را بسیار کاهش می دهد.

محصول واترسوآب مدل :

محصول فناورانه آبیاری زیرسطحی مدل ISS دارای ثبت اختراع و مزایای منحصر به فرد زیر می باشد:

 کاهش 50 درصدی مصرف آب در  آبیاری چمن نسبت به سیستم آبیاری بارانی

محصول فناورانه آبیاری زیرسطحی مدلWF1 دارای ثبت اختراع و مزایای منحصر به فرد زیر می باشد:

                        کاهش احتمال گرفتگی

                          قابلیت نصب قطره چکان خود تنظیم و تنظیم شونده

                        دارای نشانگر رطوبت نقطه ای

                       قابلیت تنظیم ارتفاع دستگاه و عمق آبیاری

                        قرارگیری لوله های لترال در عمق زمین


preloader