محصولات واترسوآب

با واترسوآب کشاورزی آسانتری داشته باشید

WaterSuAb

نحوه خرید از ما

خرید از سایت

خرید تلفنی

خرید از شبکه های اجتماعی

تلفن پشتیبانی : 02891019109

قزوین - دانشگاه آزاد اسلامی - پارک علم و فناوری کد پستی : 345167789

درباره واترسوآب

آبیاری زیرسطحی واترسوآب بهترین روش آبیاری

واترسوآب جدید ترین و بهترین سیستم آبیاری است که تا به حال در دنیا ساخت شده که سبت اختراع جهانی هم دارد. شرکت آرتاخه مخترع سیستم آبیاری زیرسطحی واترسوآب است که توست دانشگاه آزاد مورد حمایت قرار گرفت و همچنین در مرکز رشد دانشگاه آزاد بویین زهرا هم فعالیت دارد.