×

برچسب: آبیاری

واترسوآب تحولی در آبیاری زیرسطحی باغات

واترسوآب نام برند ایرانی محصولات آبیاری زیرسطحی می باشد که در سطح جهانی به ثبت رسیده و ...
watersuab
04 بهمن 1398

بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای

با توجه به کاهش کمیت و کیفیت منابع آب در استان کرمان لزوم استفاده از سیستم های ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

بررسی اثر کم آبیاري در شرایط آبیاري سطحی و زیرسطحی روي رشد سبزینهاي و عملکرد مرکبات

سابقه و هدف: با توجه به کمبود شدید آب در سالهاي اخیر و بنا بر سیاستهاي بخش ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398

تاثیر دور آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری در باغ های پسته

پسته محصولی استراتژیک با ارزش اقتصادي بالا در ایران است که در مناطق خشک با محدودیت منابع ...
watersuab
03 اردیبهشت 1398
preloader